Thạc sĩ – bác sĩ: Thái Khắc Vinh

Giám đốc

Thạc sĩ – bác sĩ: Thái Khắc Vinh

  • Chứng chỉ hành nghề nha khoa số: 002252/HNO-CCHN,
  • Chứng chỉ cắm ghép implant nha khoa số: 158/IPNK/VĐTRHM-ĐHYHN
  • Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Hà Nội
  • Tốt nghiệp thạc sĩ Răng Hàm Mặt tại trường Đại Học Y Hà Nội.
  • Tốt nghiệp liên đại học Bordeaux-Segalen II (Pháp) chuyên ngành răng giả – implant nha khoa.

 

Các văn bằng chứng chỉ của bác sĩ Vinh

Untitled-2

Bằng thạc sĩ Răng Hàm Mặt

Untitled-3

Chứng chỉ chương trình cấy ghép nha khoa do đại học Bordeaux

 

Untitled-4

Bằng tốt nghiệp cao học đại học Bordeaux

 

Untitled-5

Giấy chứng nhận đã hoàn thành đào tạo cấy ghép implant của Việt Nam

 

 

Untitled-6

Chứng chỉ cấy ghép implant nha khoa

Socials

Leave a Reply

Your email address will not be published.