Thạc sĩ – bác sĩ: Phạm Hùng Sơn

Nha sĩ

Thạc sĩ – bác sĩ: Phạm Hùng Sơn

  • Chứng chỉ hành nghề nha khoa số: 012081/HNO-CCHN,
  • Chứng chỉ cắm ghép implant nha khoa số: 33/2012 – B29
  • Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Hà Nội
  • Tốt nghiệp thạc sĩ Răng Hàm Mặt tại trường Đại Học Y Hà Nội.
  • Tốt nghiệp liên đại học Bordeaux-Segalen II (Pháp) chuyên ngành răng giả – implant nha khoa.

CÁC VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ CỦA BÁC SĨ BẰNG

răng lung lay

Socials

Leave a Reply

Your email address will not be published.