Th.s bác sĩ: Nguyễn Lê Hùng
Bác sỹ nha khoa & giảng viên

Th.s bác sĩ: Nguyễn Lê Hùng

Bác sĩ chuyên sâu về nhổ răng và phẫu thuật trong miệng, nha khoa tổng quát.