Tạo hình và làm sạch ống tủy có giải phẫu phức tạp

Tạo hình và làm sạch ống tủy có giải phẫu phức tạp

Giải phẫu ống tủy và bản chất đa dạng của hệ thống tủy ở người là nguyên nhân của đa số các khó khăn trong điều trị tủy. Các tiến bộ này đang giúp giải quyết những vấn đề phức tạp của hệ thống ống tủy bằng phương pháp an toàn và hiệu quả hơn, giảm thiểu nguy cơ gây ra các tai biến do điều trị nhưng vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn chúng.